Veel gestelde vragen

Q?Wegenbelasting kampeerauto
A.

Als een voertuig word aangemerkt als kampeerauto betaalt u slechts een kwart van het volledige wegenbelastingtarief!

Q?Passagiers vervoeren in het camper-gedeelte
A.

Het is mogelijk om in het camper-gedeelte personen te vervoeren indien de gebruikte zitplaatsen goedgekeurd zijn bij de RDW.

Q?Is een hefdak nodig?
A.

Indien het dak lager dan 1,7 meter is maar hoger dan 1,3 meter moet er een hefdak geplaatst worden om te voldoen aan de kampeerauto eisen.

Q?Wat zijn de RDW kampeerauto eisen
A.

Bij de keuring bekijkt de RDW of uw kampeerwagen voldoet aan de inrichtingseisen voor kampeerwagens. De RDW beschouwt een voertuig als een kampeerwagen als het over de volgende inrichting beschikt:
• zitplaatsen en tafel;
• slaapaccommodatie die eventueel met behulp van de zitplaatsen kan worden gecreëerd;
• kookgelegenheid;
• opbergfaciliteiten.
Deze inrichting moet vast in de woonafdeling zijn bevestigd. De tafel mag zodanig zijn ontworpen dat deze makkelijk verwijderd kan worden. Tevens zijn de permanente voertuigeisen van toepassing.
Ook de Belastingdienst stelt eisen aan de inrichting van de kampeerwagen. Voor meer informatie zie: www.belastingdienst.nl

Q?Hoeveel BPM moet ik afdragen?
A.

BPM voor nieuwe kampeerauto’s bedraagt 37,7% van de netto catalogusprijs, bij bestaande kampeerauto’s mag van deze 37,7% worden afgeschreven per maand. Omdat dit per voertuig verschillend is moet dit individueel worden berekend. Het is vaak interesant om een basisvoertuig te gebruiken van 1 tot 4 jaar oud.